HEOBS: geen schulden, minder zorgen

Uw financiƫle leven weer op de rit krijgen?

Vraag vrijblijvend advies

Beschermingsbewind bij HEOBS

De term bewindvoering kan tot verwarring leiden. Er zijn namelijk een aantal belangrijke verschillen tussen een Beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder. Lees hier wat de verschillen zijn. HEOBS kan voor u het beschermingsbewind verzorgen. Indien nodig werkt HEOBS samen met een ook door de rechtbank benoemde WSNP-bewindvoerder.


Vraag vrijblijvend advies

Bewindvoering - Beschermingsbewind

Het kan voorkomen dat iemand vanwege verschillende redenen zelf niet (meer) in staat is om de financiële huishouding te bolwerken. Dit kan komen door psychische of lichamelijke problemen, zoals een handicap, een drugs- of gokverslaving, of problematische schulden. Beschermingsbewind is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld om u te beschermen, zodat anderen uw situatie niet kunnen misbruiken.

Wie komt in aanmerking voor beschermingsbewind?

U komt onder beschermingsbewind als de rechtbank hierover een positieve uitspraak heeft gedaan. Als u ouder bent dan 18 jaar en woonachtig bent in 3 Noordelijke provincies, komt u in aanmerking voor beschermingsbewind bij HEOBS. Wanneer u bijna 18 jaar bent kunt u wel alvast (met uw wettelijke vertegenwoordiger) een aanvraag doen voor beschermingsbewind.

Wilt u de mogelijkheden met betrekking tot beschermingsbewind verkennen? Maakt u zich zorgen om uw financiële zelfredzaamheid? Vraag dan vrijblijvend advies en neem contact op met één van onze adviseurs.

Bewindvoering door HEOBS

HEOBS voert altijd een intakegesprek met nieuwe cliënten. Tijdens dit gesprek, bij voorkeur bij u thuis in uw vertrouwde omgeving, wordt bepaald hoe HEOBS u het beste kan helpen. Het kan zijn dat het Beschermingsbewind moet worden. U krijgt tijdens dit gesprek uitleg en informatie over het traject. U krijgt tijdens dit gesprek ook te horen wat HEOBS vooruitlopend op de uitspraak gaat doen.

Of u al dan niet beschermingsbewind krijgt wordt bepaald door de kantonrechter. HEOBS helpt u bij deze aanvraag. Voordat beschermingsbewind is uitgesproken door de rechter start HEOBS al met Budgetbeheer. Dit om geen kostbare tijd verloren te laten gaan.

HEOBS gaat alvast starten met Budgetbeheer. Budgetbeheer is een vast onderdeel van beschermingsbewind. HEOBS beheert middels budgetbeheer uw inkomen en betaalt hiervan uw vaste lasten. Ook stellen wij samen met u een budgetplan op. Dit budgetplan geeft u een heldere kijk op uw uitgaven, inkomsten en bestedingsruimte. Tevens start HEOBS in deze periode al met het inventariseren van eventuele schulden en schrijft de al bekende schuldeisers aan, dat HEOBS is ingeschakeld voor Schuldhulp.

Verzekeringen, voorzieningen en belasting

Tijdens het beschermingsbewind traject worden uw verzekeringen en voorzieningen verzorgd door onze adviseurs. Voorbeelden van voorzieningen zijn (bijzondere) bijstand en huur- of zorgtoeslag. Ook nemen wij het voldoen van uw belastingaangifte voor onze rekening. Bovendien verzorgen wij de eventuele kwijtschelding van waterschaps- en gemeentelijke belastingen.


Verantwoording

Alle cliënten van HEOBS ontvangen maandelijks een overzicht van hun inkomsten en uitgaven, in volgende maand.
Oplossen van problematische schulden. 

Wanneer er sprake is van (problematische) schulden dan probeert HEOBS dit voor u op te lossen door middel van een schuldhulpregeling. Heeft u moeite met het oplossen van uw schulden, maar wilt u geen beroep doen op beschermingsbewind? Dan kan Budgetbeheer met een schuldhulpregeling via HEOBS voor u een uitkomst bieden.

Voordelen beschermingsbewind

  • U wordt volledig ontzorgd op financiëel gebied.
  • Beschermingsbewindvoerders worden door Accountants en de Rechterlijke macht gecontroleerd.
  • Beschermingsbewindvoerders moeten jaarlijks verplichte opleidingen volgen.
  • Beschermingsbewind geeft meer macht naar schuldeisers dan budgetbeheer met schuldhulp.
  • Beschermingsbewind stelt de bewindvoerder in staat om huisuitzetting en/of afsluiten van energie voorkomen door regelingen te treffen met de betreffende instanties.

Nadeel beschermingsbewind

  • Beschermingsbewind is wettelijk bepaald waar u niet snel onderuit komt, tenzij uw schulden door regelingen opgelost zijn. HEOBS gaat dan een traject van zelfredzaamheid met u in. Hierna volgt een proefperiode van 6 tot 12 maanden om uw zelfredzaamheid te bewijzen. Als blijkt dat het goed gaat, dan zal HEOBS ontslag als beschermingsbewindvoerder aanvragen. De rechtbank kan vervolgens het beschermingsbewind opheffen.
  • De rechtbanken willen niet snel overgaan tot het wisselen van beschermingsbewindvoerders. Tenzij er iets ernstigs aan de hand is.

Taken van de beschermingsbewindvoerder

Download


Wilt u de mogelijkheden met betrekking tot beschermingsbewind verkennen? Maakt u zich zorgen om uw financiële zelfredzaamheid? Vraag dan vrijblijvend advies en neem contact op met één van onze adviseurs.