HEOBS: geen schulden, minder zorgen

Uw financiƫle leven weer op de rit krijgen?

Vraag vrijblijvend advies

HEOBS Disclaimer

HEOBS stelt het op prijs dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.

Wij besteden veel zorg en aandacht aan onze website. De juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de informatie op onze site worden regelmatig door ons gecontroleerd. Wij kunnen, ondanks onze inspanningen, echter niet garanderen dat de informatie op deze site ook altijd juist, actueel en volledig is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. HEOBS sluit de aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
  • Het gebruik van deze website
  • Het gebruik van de informatie van deze website
  • De eventuele tijdelijke onmogelijkheden om deze website te kunnen raadplegen
Deze site bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor de wijze waarop door de beheerders van deze websites gegevens van hun bezoekers behandelen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de op deze website vermelde links.

HEOBS behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site, alsmede de benodigde software, te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen met onmiddelijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Met het bezoeken van deze website aanvaardt u hetgeen in deze disclaimer is bepaald.