HEOBS: geen schulden, minder zorgen

Uw financiƫle leven weer op de rit krijgen?

Vraag vrijblijvend advies

Schuldhulpverlening voor particulieren

Schuldhulpverlening kan u er weer bovenop helpen

Stapelen de schulden zich op en bent u het overzicht kwijt? Als u (problematische) schulden heeft en het overzicht verloren bent over uw financiën is het zaak om hulp in te schakelen. Met schuldhulpverlening probeert HEOBS samen met uw schuldeisers uw schulden op te lossen door middel van een vrijwillige schuldhulpregeling. Een vrijwillige schuldhulpregeling wordt ook wel minnelijke schuldhulpverlening genoemd (MSNP).

Minnelijke schuldhulpverlening bestaat uit twee fases.
  • In fase 1 wordt uw situatie in kaart gebracht. In deze fase worden alle bekende crediteuren (van de vaste lasten) en bekende schuldeisers aangeschreven.
  • In fase 2 wordt geprobeerd om een minnelijke betalingsregeling te treffen met de schuldeisers.

Wilt u zich aanmelden voor een schuldhulpverlening traject bij HEOBS? Dan vult u het intakeformulier in. Dit formulier geeft ons snel inzage in uw hulpvraag en uw huidige situatie. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek en gaan we samen met u aan de slag om uw financiële problemen in kaart te brengen en uw mogelijkheden voor schuldhulpverlening te onderzoeken. 

Een schuldhulpverleningscontract duurt minimaal 36 maanden, daarbij is budgetbeheer of beschermingsbewind verplicht.

FRAUDEZAKEN:
Indien u bij de overheid een fraudebeschikking i.v.m. een uitkering heeft ontvangen, komt u niet in aanmerking voor reguliere schuldhulpverlening bij Gemeenten. HEOBS kan met alle overige schuldeisers wel een MSNP-regeling treffen. Echter als één schuldeiser niet wil meewerken aan de MSNP, is het veel moeilijker om deze via een Dwangakkoord of WSNP aanvraag te dwingen wel akkoord te gaan.

Minnelijk schuldhulpverlening traject fase 1

Voordat het daadwerkelijke minnelijke schuldhulp traject start brengt HEOBS samen met u alles op orde om de kans op succes te vergroten.

Om uzelf aan te melden vult u het intakeformulier in. Wij bepalen op basis van uw aanmelding wat uw exacte hulpvraag is en of u met die vraag bij ons aan het goede adres bent. Het intakeformulier geeft HEOBS snel inzage in uw huidige situatie en vormt de basis voor het intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaatst na uw aanmelding. 
Tijdens het intakegesprek wordt onder andere uw financiële zelfredzaamheid beoordeeld en achterhalen we de oorzaak van uw financiële problemen. Bij schuldhulpverlening is afhankelijk van uw situatie budgetbeheer of beschermingsbewind verplicht.

Budgetbeheer voorkomt namelijk dat u nieuwe schulden maakt en dat achterstallige betalingen oplopen.
Het inzetten van beschermingsbewind heeft als doel om u en uw vermogen te beschermen en eventuele problematische schulden op te lossen. Dit is met name van toepassing bij lichamelijke of psychische klachten. De kantonrechter spreekt uit of u wel of geen recht heeft op beschermingsbewind. Alle financiële afspraken dienen in het geval van beschermingsbewind met de bewindvoerder gemaakt te worden. Deurwaarders en Gerechtsdeurwaarders moeten zich bij HEOBS melden en niet meer u thuis aan de deur, dat kan u rust geven.

Minnelijke schuldhulpverlening traject fase 2

Nadat uw situatie volledig in kaart is gebracht en een passend plan voor u is opgesteld, gaat HEOBS met de schuldeisers in contact treden. We proberen dan betalingsregelingen met uw schuldeisers te treffen. HEOBS treedt op als tussenpersoon tussen u en de schuldeisers. Als tussenpersoon garanderen wij dat de belangen van alle betrokken partijen zo goed mogelijk worden behartigd.

Zodra alle schuldeisers (100%) akkoord gaan met de MSNP-regeling die HEOBS voorstelt, start het minnelijke traject. Indien u drie jaar (36 maanden) lang aan alle voorwaarden voldoet, wordt het restant van de MSNP-schulden kwijtgescholden.

Er zijn uitzonderingen, die altijd 100% betaald moeten worden, in de meeste gevallen na de MSNP-regeling:
  • Fraudebeschikkingen van UWV of Gemeente i.v.m. uitkeringen
  • Motorrijtuigenbelasting
  • CJIB boetes, strafzaken, etc. (Soms voor de start MSNP betalen).
  • DUO schulden

Wanneer komt u in aanmerking voor minnelijke schuldhulpverlening?

Om in aanmerking te komen voor een minnelijke schuldhulpregeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
  • Alle inkomens gaan via HEOBS
  • U mag geen nieuwe schulden maken, in het traject
  • Uw vaste lasten worden op tijd betaald, via HEOBS
  • U moet zich volledig inzetten op het aflossen van schulden, bijvoorbeeld maximaal werk zoeken (36-40 uur per week)

Gaat een schuldeiser niet akkoord bij betalingsregelingen?

Het kan voorkomen dat een schuldeiser niet akkoord gaat met een voorgesteld betalingsregeling. In dat geval kunnen wij beroep doen op een dwangakkoord. Ook kunnen wij een moratorium aanvragen. Mochten deze maatregelen onvoldoende hulp bieden en er geen mogelijkheden meer zijn dan vraagt HEOBS met u het wettelijke schuldhulptraject (WSNP) aan.

Overige vragen en informatie over het schuldhulpverleningtraject door HEOBS

Mocht u vragen hebben over uw financiële situatie of over schuldhulpverlening via HEOBS dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze adviseurs.

Zie ook de NVVK voor extra informatie :www.nvvk.eu/minnelijke-schuldhulpverlening